dymno

Text hesla

dymnoatmosférický aerosól obsahujúci mikroskopické kvapôčky vody alebo tuhé vlhké hygroskopické čiastočky, ktoré sa vznášajú v prízemnej vrstve atmosféry, znižujúci vodorovnú viditeľnosť; druh hydrometeora. Kým hmla znižuje vodorovnú dohľadnosť na vzdialenosť menšiu ako 1 km, pre dymno je charakteristická viditeľnosť od 1 do 10 km.

Zverejnené v máji 2003.

Dymno [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dymno