dvojpoľné hospodárenie

Text hesla

dvojpoľné hospodárenie, dvojpoľný systém — extenzívny spôsob obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy. Jeho podstata spočívala v rozdelení chotára na dve časti – obrábaná pôda sa striedala s úhorom v jednoročných intervaloch. Dvojpoľné hospodárenie na Slovensku v niektorých regiónoch (Orava, Gemer, Tekov) pretrvalo až do 19. stor. Príčinou boli nevhodné klimatické podmienky na pestovanie ozimných druhov obilnín (Orava) a nedostatok pasienkov (Gemer, Tekov), ktoré úhor nahrádzal.

Zverejnené v máji 2003.

Dvojpoľné hospodárenie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dvojpolne-hospodarenie