dvojkový kód

Text hesla

dvojkový kód, binárny kód — zápis údajov pomocou dvojkových číslic 0 a 1 používaný v digitálnej výpočtovej technike. Na zápis alfanumerických znakov sa používajú štandardizované kódovania, v ktorých sú jednotlivé znaky reprezentované postupnosťou núl a jednotiek (→ kódovanie znakov v počítači). Na zápis čísel sa používajú viaceré postupy (→kódovanie celých čísel v počítači, →kódovanie reálnych čísel v počítači). V dvojkovom kóde sa reprezentujú aj inštrukcie počítača (→ strojový jazyk).

Zverejnené v máji 2003.

Dvojkový kód [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dvojkovy-kod