dvojbodka

Text hesla

dvojbodka

1. bot. → dvorčekovitá bodka;

2. jaz. interpunkčné znamienko, ktoré sa píše za vetou alebo za výrazmi uvádzajúcimi priamu reč, alebo pred výrazmi, ktoré vysvetľujú, prípadne dopĺňajú predchádzajúcu časť. V medzinárodnej fonetickej transkripcii sa dvojbodka používa na označenie dĺžky samohlások (a: = á).

Zverejnené v máji 2003.

Dvojbodka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dvojbodka