dusno

Text hesla

dusno — subjektívne nepríjemný pocit vyvolaný kombinovaným pôsobením vysokej teploty vzduchu, vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu a malej rýchlosti vetra na ľudský organizmus. So zvyšujúcou sa teplotou vzduchu sa znižuje hodnota relatívnej vlhkosti vzduchu vyvolávajúca pocit dusna. Napr. pri 20 °C je na vyvolanie pocitu dusna potrebná viac ako 80 %, pri letných teplotách okolo 32 °C len okolo 40 % vlhkosť vzduchu. Dusno sa charakterizuje pomocou tlaku vodnej pary – za hranicu vzniku dusna sa považuje hodnota tlaku vodnej pary 18,8 hPa.

Zverejnené v máji 2003.

Dusno [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dusno