Durgá

Text hesla

Durgá [sanskrit], Ťažko prístupná — hinduistická bohyňa, manželka boha Šivu, zabíjačka démonov a bohyňa vojny, súčasne však aj milosrdná matka, ktorá udržiava pri živote vesmír a zahŕňa ho materiálnym aj duchovným bohatstvom. Obyčajne býva zobrazovaná ako krásna žena s prísnym výrazom v tvári, s desiatimi rukami, v ktorých drží rozličné predmety a zbrane, jazdiaca na levovi. Jej sviatok Durgápúdža alebo Dusséhrá patrí v severnej Indii, najmä v Bengálsku, k hlavným sviatkom roka.

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 18. januára 2019.

Durgá [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/durga