Dubovský, Milan

Text hesla

Dubovský, Milan, 20. 6. 1940 Bratislava – 25. 4. 2020 Bratislava — slovenský skladateľ a klavirista. R. 1964 absolvoval štúdium skladby na VŠMU v Bratislave (J. Cikker). Pôsobil ako skladateľ v slobodnom povolaní, od 1990 umelecký vedúci Vojenského umeleckého súboru v Bratislave. Venoval sa najmä tvorbe scénickej a filmovej hudby. Autor vyše 150 skladieb pre film, televíziu, divadlo a rozhlas, opier Traja kohúti (1984), Železná riava (1988), Veľká doktorská rozprávka (1992), Tajomný kľúč (2000), bábkového muzikálu O muzikantovi Zvŕtalovi (1976), televízneho muzikálu Zhŕňajova nevesta (1978), ako aj komornej hudby a tvorby pre deti: Sláčikové kvarteto (1985), Malá tanečná suita (1986), Concertino per fagotto e quartetto d’archi (2001) a i.

Text hesla

Dubovský, Milan, 20. 6. 1940 Bratislava – 25. 4. 2020 Bratislava — slovenský skladateľ a klavirista. R. 1964 absolvoval štúdium skladby na VŠMU v Bratislave (J. Cikker). Pôsobil ako skladateľ v slobodnom povolaní, od 1990 umelecký vedúci Vojenského umeleckého súboru v Bratislave. Venoval sa najmä tvorbe scénickej a filmovej hudby. Autor vyše 150 skladieb pre film, televíziu, divadlo a rozhlas, opier Traja kohúti (1984), Železná riava (1988), Veľká doktorská rozprávka (1992), Tajomný kľúč (2000), bábkového muzikálu O muzikantovi Zvŕtalovi (1976), televízneho muzikálu Zhŕňajova nevesta (1978), ako aj komornej hudby a tvorby pre deti: Sláčikové kvarteto (1985), Malá tanečná suita (1986), Concertino per fagotto e quartetto d’archi (2001) a i.

Zverejnené v máji 2003.

Dubovský, Milan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dubovsky-milan