dublety

Text hesla

dublety [fr.], dvojtvary — dve alebo viaceré podoby toho istého slova alebo tvaru s rovnakým významom a identickou funkciou, ale s rozdielnou formou. Odlišujú sa pravopisne, hláskoslovne, tvarovo, slovotvorne alebo lexikálne, napr. design – dizajn, čísel – čísiel, kanála – kanálu, aktivita – aktívnosť, zas – zasa.

Zverejnené v máji 2003.

Dublety [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dublety