Dt

Text hesla

Dt — skratka Piatej knihy Mojžišovej odvodená z označenia Deuteronomium (→ Biblia).

Text hesla

Dt — skratka Piatej knihy Mojžišovej odvodená z označenia Deuteronomium (→ Biblia).

Zverejnené v máji 2003.

citácia

Dt [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dt