družba, družica

Text hesla

družba, družica — v tradičnom slovenskom ľudovom prostredí zástupcovia ženícha a nevesty na svadbe vyberaní z okruhu ich blízkych príbuzných alebo priateľov, predstavitelia slobodných mladých ľudí. Ich funkciu zvýrazňovali znaky na odeve (u družbu pierko, u družice venček). Družba pozýval hostí, nosil jedlá, prevážal výbavu, prednášal svadobné vinše. Mladuchu viedol na sobáš, skladal jej venček, privádzal ju začepčenú a tancoval s ňou prvý tanec. Družica odovzdávala ženíchovi košeľu i pierko a sprevádzala ho na sobáš; na západnom Slovensku prebrala niektoré funkcie družbu. Neskôr boli takto nazývaní všetci mládenci a dievčatá pozvaní na svadbu.

Zverejnené v máji 2003.

Družba, družica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/druzba-druzica