drongovité

Popis ilustrácie

Drongo zástavkový

Text hesla

drongovité, Dicruridae — čeľaď z triedy vtáky (Aves), rad vrabcotvaré (Passeriformes). Stredne veľké (18 – 70 cm dlhé) samotárske vtáky žijúce v tropických a subtropických oblastiach od Afriky cez Orient až po Austráliu. Majú čierne alebo tmavosivé, zvyčajne kovovolesklé telo s dlhým chvostom s vyčnievajúcimi kormidlovými perami, niekedy s chocholkou alebo s predĺženým ozdobným perím na hlave. Pohybujú sa prerušovaným letom. Sú hmyzožravé. Viaceré druhy čeľade pre ľahší prístup k potrave napodobňujú varovné hlasy iných vtákov alebo dokonca aj cicavcov. Hniezdia na stromoch. Do čeľade patrí jediný rod s 25 – 29 druhmi, napr. v juhovýchodnej Ázii a Indii žijúci čierno-kovovomodrý drongo kráľovský (Dicrurus remifer) a v Austrálii žijúci čierny drongo zástavkový (Dicrurus paradiseus).

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 31. júla 2019.

Drongovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/drongovite