Drieňovské podhorie

Text hesla

Drieňovské podhorie — geomorfologický pododdiel Slovenska v severovýchodnej časti Nitrianskej pahorkatiny. Na pestrom geologickom podloží sa vyvinul prevažne pahorkatinný reliéf, väčšina územia leží v rozpätí 150 – 300 m n. m., maximálnu výšku dosahuje Veľký vrch, 456 m n. m.

Zverejnené v máji 2003.

Drieňovské podhorie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/drienovske-podhorie