Drieňovec

Text hesla

Drieňovec — národná prírodná rezervácia v NP Slovenský kras na planine Horný vrch v katastroch obcí Kováčová a Drnava v okrese Rožňava; rozloha 186,02 ha, vyhlásená 1984. Bola zriadená na ochranu zachovaných lesných a skalných biocenóz. Na svahoch vrchu Drieňovec (804 m n. m., najvyšší bod chráneného územia) sa nachádzajú priepasti Malá veterná diera a Veterná priepasť.

Zverejnené 19. novembra 2020.

Drieňovec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/drienovec