dresoár

Text hesla

dresoár [fr.], dressoir — typ jedálenského nábytku; príborník na vysokých nohách, s plnou zadnou stenou a otvárateľnými policami na strieborný a i. riad, spravidla zdobený reliéfnou rezbou. Bol charakteristický pre francúzsku, flámsku a stredoeurópsku renesanciu 16. stor., v baroku mal rustikálnejšiu podobu.

Text hesla

dresoár [fr.], dressoir — typ jedálenského nábytku; príborník na vysokých nohách, s plnou zadnou stenou a otvárateľnými policami na strieborný a i. riad, spravidla zdobený reliéfnou rezbou. Bol charakteristický pre francúzsku, flámsku a stredoeurópsku renesanciu 16. stor., v baroku mal rustikálnejšiu podobu.

Zverejnené v máji 2003.

citácia

Dresoár [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dresoar