dreň

Text hesla

dreň

1. anat. medulla, pulpa — bunkové retikulárne alebo riedke väzivové tkanivo vnútri niektorých orgánov, napr. zubov (→ zubná dreň, pulpa dentis), sleziny (pulpa lienis), kostí (→ kostná dreň, medulla ossium), nadobličiek (medulla glanduale suprarenalis), obličiek (medulla renalis), vaječníkov (medulla ovarii);

2. bot. stržeň;

3. potrav. chemicky konzervovaný polotovar vyrábaný rozdrvením a prepasírovaním ovocia s následnou konzerváciou, používaný na výrobu marmelád. V súčasnosti sa chemické konzervovanie nahrádza termosterilizáciou alebo mrazením a pojem dreň pojmom ovocný pretlak. Podiel drene na celkovom objeme je doteraz dôležitým ukazovateľom kvality prírodných a zahustených štiav pri výrobe ovocných a zeleninových nápojov.

Zverejnené v máji 2003.

Dreň [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dren