Dravce

Text hesla

Dravce — obec v okrese Levoča v Prešovskom kraji na južných svahoch Levočských vrchov, 680 m n. m.; 834 obyvateľov (2019); miestne časti: Bukovinka, Dravce.

Obec je písomne doložená z roku 1263 ako (villa) Draucariorum, Drauch, 1264 Drauch, 1277 (via) Daraciorum, 1378 Daroucz, 1520 Dravecz, 1773 Dravecz, Autz, Drawcze, 1786 Drawecz, Drawce, Autz, 1808 Dravecz, Drautz, Drawce, 1863 – 88 Drávec, 1892 – 1913 Szepesdaróc, 1920 Dravce. V roku 1263 sa spomína ako osada kráľovských chovateľov sokolov, v roku 1282 ju daroval Ladislav IV. Görgeiovcom (pánom z Hrhova), ktorí ju v roku 1288 darovali antonitom. Antoniti tam vybudovali kláštor s nemocnicou, chudobincom a útulkom pre pocestných (nezachoval sa). Kláštor zanikol v roku 1535 (zachoval sa kláštorný kostol). Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Alžbety (pôvodne kláštorný, zasvätený sv. Antonovi Veľkému). Jednoloďový kostol s pravouhlym presbytériom bol vybudovaný krátko po roku 1300, v 70. rokoch 14. stor. bol prestavaný na dvojloďový, upravený v 18. a v 19. stor. a v roku 1956. V presbytériu kostola sa zachovali nástenné maľby výnimočnej umeleckej kvality. Na severnej stene presbytéria je to Legenda o sv. Antonovi Veľkom (štyri výjavy z jeho života) a na východnej stene presbytéria Ukrižovanie a Zvestovanie (pravdepodobne fragment pašiového cyklu). Odborníci sa zatiaľ nezhodli v datovaní ani v pôvode malieb. Podľa niektorých (najnovších) názorov Ukrižovanie a Zvestovanie, ktoré poukazujú na silný vplyv byzantského umenia, pravdepodobne namaľoval neznámy srbský majster (alebo umelec školený v okruhu srbskej maľby) v poslednej štvrtine 13. stor. Legenda o sv. Antonovi Veľkom bola namaľovaná v rokoch 1310 – 20 a vytvoril ju pravdepodobne ten istý maliar ako maľbu Korunovanie Karola Róberta v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule (1317). Maliar (resp. maliarska dielňa), ktorý ju namaľoval, bol ovplyvnený neapolským maliarstvom začiatku 14. stor. (trecenta) alebo priamo pochádzal z Talianska. V kostole sa zachoval aj neskorogotický skriňový oltár Vir dolorum (okolo 1490) a na oboch stranách presbytéria neskorogotické stallum z obdobia okolo roku 1510 (pôvodne určené pre mníchov z kláštora). V blízkosti kostola sa nachádza kamenný gotický cestný most (koniec 13. alebo 15. stor.).

Text hesla

Dravce — obec v okrese Levoča v Prešovskom kraji na južných svahoch Levočských vrchov, 680 m n. m.; 834 obyvateľov (2019); miestne časti: Bukovinka, Dravce.

Obec je písomne doložená z roku 1263 ako (villa) Draucariorum, Drauch, 1264 Drauch, 1277 (via) Daraciorum, 1378 Daroucz, 1520 Dravecz, 1773 Dravecz, Autz, Drawcze, 1786 Drawecz, Drawce, Autz, 1808 Dravecz, Drautz, Drawce, 1863 – 88 Drávec, 1892 – 1913 Szepesdaróc, 1920 Dravce. V roku 1263 sa spomína ako osada kráľovských chovateľov sokolov, v roku 1282 ju daroval Ladislav IV. Görgeiovcom (pánom z Hrhova), ktorí ju v roku 1288 darovali antonitom. Antoniti tam vybudovali kláštor s nemocnicou, chudobincom a útulkom pre pocestných (nezachoval sa). Kláštor zanikol v roku 1535 (zachoval sa kláštorný kostol). Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Alžbety (pôvodne kláštorný, zasvätený sv. Antonovi Veľkému). Jednoloďový kostol s pravouhlym presbytériom bol vybudovaný krátko po roku 1300, v 70. rokoch 14. stor. bol prestavaný na dvojloďový, upravený v 18. a v 19. stor. a v roku 1956. V presbytériu kostola sa zachovali nástenné maľby výnimočnej umeleckej kvality. Na severnej stene presbytéria je to Legenda o sv. Antonovi Veľkom (štyri výjavy z jeho života) a na východnej stene presbytéria Ukrižovanie a Zvestovanie (pravdepodobne fragment pašiového cyklu). Odborníci sa zatiaľ nezhodli v datovaní ani v pôvode malieb. Podľa niektorých (najnovších) názorov Ukrižovanie a Zvestovanie, ktoré poukazujú na silný vplyv byzantského umenia, pravdepodobne namaľoval neznámy srbský majster (alebo umelec školený v okruhu srbskej maľby) v poslednej štvrtine 13. stor. Legenda o sv. Antonovi Veľkom bola namaľovaná v rokoch 1310 – 20 a vytvoril ju pravdepodobne ten istý maliar ako maľbu Korunovanie Karola Róberta v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule (1317). Maliar (resp. maliarska dielňa), ktorý ju namaľoval, bol ovplyvnený neapolským maliarstvom začiatku 14. stor. (trecenta) alebo priamo pochádzal z Talianska. V kostole sa zachoval aj neskorogotický skriňový oltár Vir dolorum (okolo 1490) a na oboch stranách presbytéria neskorogotické stallum z obdobia okolo roku 1510 (pôvodne určené pre mníchov z kláštora). V blízkosti kostola sa nachádza kamenný gotický cestný most (koniec 13. alebo 15. stor.).

Zverejnené v máji 2003.

Dravce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dravce