Dostalík, Fraňo

Text hesla

Dostalík, Fraňo, 27. 2. 1896 Málinec, okres Poltár – 14. 10. 1944 Bratislava — slovenský hudobný skladateľ, organista a pedagóg.

V rokoch 1914 – 17 pôsobil ako organista v Prievidzi, Sebedraží, Martine a Banskej Bystrici, po absolvovaní Učiteľského ústavu v Lučenci študoval 1919 – 21 dirigovanie a kompozíciu u Leoša Janáčka na konzervatóriu v Brne. V rokoch 1923 – 27 bol pedagógom na Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule, 1930 – 44 v Bratislave.

Je autorom klavírnych skladieb Tri dunajské bagately (1927), Štyri skladby (1925), zhudobnených textov Ignáca Grebáča-Orlova Dve piesne (1922), Svetozára Hurbana Vajanského Dva zbory (1923), Martina Rázusa Mužské zbory (1925) a Ivana Krasku Nox et solitudo (1926), melodrám Zuzanka Hraškovie (1927), Zakliata dcéra (1927), Na Bradle (1928), orchestrálnych skladieb Bagatela (1931), Už nad vodami (1928), opery Radúz a Mahuliena (1926) a i.

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 26. mája 2021.

Dostalík, Fraňo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dostalik-frano