Dora Baltea

Text hesla

Dora Baltea, historicky Duria Minor — rieka v severnom Taliansku, ľavostranný prítok Pádu; dĺžka 160 km. Pramení na stráňach masívu Mont Blanc, preteká údolím Aosta a úpätím Grajských Álp, ústi pri meste Crescentino. Rieka je využívaná energeticky a na zavlažovanie.

Zverejnené v máji 2003.

Dora Baltea [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dora-baltea