Domanižská kotlina

Text hesla

Domanižská kotlina — kotlina na severozápadnom Slovensku, geomorfologický oddiel Žilinskej kotliny v jej juhozápadnej časti. Je budovaná ílovcami, pieskovcami a zlepencami vnútrokarpatského flyšu, miestami pokrytými štvrtohornými sedimentmi. Ploché, mierne zvlnené chrbty sa striedajú s úvalinovitými dolinami. Prevažná časť kotliny bola odlesnená, je využívaná ako lúky a pasienky. Les je zachovaný len na okraji kotliny.

Územím vedie cesta II. triedy spájajúca Považskú Bystricu s Rajcom.

Zverejnené v máji 2003.

Domanižská kotlina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/domanizska-kotlina