Dolma

Text hesla

Dolma [tibetsky], sanskritsky Tárá — ženské buddhistické božstvo uctievané v Indii a Tibete. Stelesňuje ženský aspekt súcitu a je pokladané za emanáciu bódhisattvu Avalókitéšvaru. Najčastejšími formami božstva Dolma v Tibete sú Zelená Tárá (Doldžang) a Biela Tárá (Dolkar).

Zverejnené v máji 2003.

Dolma [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dolma