dolkáreň

Text hesla

dolkáreň — hrnčiarska, kameninová alebo smaltovaná nádoba na pečenie doliek a lievancov. Tvorí ju sústava dvoch alebo viacerých okrúhlych misiek. Na Slovensku boli najrozšírenejšie hrnčiarske dolkárne s hnedou alebo so zelenou glazúrou, s maximálnym počtom 15 misiek zostavených obyčajne v tvare trojuholníka alebo obdĺžnika, s uškom i bez neho. Pôvodne ich vyrábali hrnčiari pre mestské domácnosti, do ľudového prostredia prenikli v 19. stor.

Zverejnené v máji 2003.

Dolkáreň [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dolkaren