Dolinský, Jozef st.

Text hesla

Dolinský, Jozef, st., 26. 11. 1939 Prešov — slovenský tanečník, choreograf, baletný majster a pedagóg; otec Jozefa Dolinského ml.

V roku 1960 absolvoval štúdium tanca na konzervatóriu v Bratislave, 1975 štúdium choreografie na VŠMU u Marileny Halászovej. V rokoch 1954 – 55 pôsobil v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, 1960 sa stal členom, 1965 sólistom, 1975 choreografom a pedagógom (do 1999) a od 2000 externým baletným majstrom Baletu SND v Bratislave (z toho 1990 – 92 pôsobil ako šéf Baletu Novej scény).

Bol technicky mimoriadne disponovaným a javiskovo tvárnym tanečníkom so širokou paletou postáv v klasickom i modernom repertoári (Harlekýn, Šašo, Rotbart, pas de trois, Chuschbog, Peer, Merkutio, Benvolie, Páter Lorenzo, Modrý vták, Coppélius, Alan, Petruška a i.).

Choreografie: Petruška (1979), Tri karty (1983, svetová premiéra), Márnotratný syn (1984, pôvodný slovenský balet), Metamorfózy (1985), Revízor (1987), Klasická symfónia (1999) a i.

Vytvoril choreografie tanečných častí opier, operiet a činohier: Valpurgina noc (Faust a Margaréta, 1975), Krútňava (1978), Tajomstvo modrej ruže (1976), Biely agát (1976), Povodeň (1984), Pán Turcaret (1977) a i.

Pôsobil aj ako pedagóg na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave, k jeho žiakom patrili Jozef Dolinský ml., Roman Lazík a i.

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 7. júla 2021.

Dolinský, Jozef st. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dolinsky-jozef-st