Dolinský, Jozef ml.

Text hesla

Dolinský, Jozef, ml., 15. 3. 1959 Spišská Nová Ves — slovenský tanečník, choreograf a baletný riaditeľ; syn Jozefa Dolinského st.

Absolvoval Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave, 1990 sa stal členom, 1991 sólistom, 1993 vedúcim sólistom Baletu SND v Bratislave.

Bol výrazným predstaviteľom titulných postáv klasického baletného repertoáru: Princ Siegfried (Labutie jazero), Luskáčik (Luskáčik), Basil (Don Quijote), Franz (Coppélia), Romeo (Romeo a Júlia), Princ Désiré (Spiaca krásavica), hlavné postavy stvárnil aj v baletoch Paganini, Deti Titanicu, Spartakus, Zvonár z Notre Dame a i.

Bol finalistom baletnej súťaže v Nagoji (1993), hosťoval v Balete ND v Prahe, v Inoue Ballet Tokyo (1993, 1995), vo Fukuoka International Ballet Theatre (2001) a i.

Je nositeľom Ceny Philip Morris Kvet baletu (1995).

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 7. júla 2021.

Dolinský, Jozef ml. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dolinsky-jozef-ml