dohadzovanie

Text hesla

dohadzovanie — v tradičnom dedinskom prostredí sprostredkovanie sobáša osobou, ktorá za určitú odmenu (peniaze, naturálie) vybrala alebo upozornila na vhodných manželských partnerov. Dohadzovaním sa zaoberali staršie ženy – dohadzovačky, ktoré tak robili na požiadanie rodičov hľadajúcich partnera pre svoje deti alebo na žiadosť osoby, ktorá chcela uzavrieť manželstvo.

Text hesla

dohadzovanie — v tradičnom dedinskom prostredí sprostredkovanie sobáša osobou, ktorá za určitú odmenu (peniaze, naturálie) vybrala alebo upozornila na vhodných manželských partnerov. Dohadzovaním sa zaoberali staršie ženy – dohadzovačky, ktoré tak robili na požiadanie rodičov hľadajúcich partnera pre svoje deti alebo na žiadosť osoby, ktorá chcela uzavrieť manželstvo.

Zverejnené v máji 2003.

Dohadzovanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dohadzovanie