divide et impera

Text hesla

divide et impera [dí- -rá; lat.] — rozdeľuj a panuj. Myšlienka uplatňovaná v zahraničnej i vo vnútornej politike v zmysle: snaž sa protivníkov rozdeliť a medzi sebou znepriateliť, o to ľahšie získaš nadvládu nad nimi. Stratégia Filipa II. Macedónskeho i Pompeia (Magna); slovné spojenie však nie je pre obdobie antiky doložené, spája sa až s Niccolòm Machiavellim, a v podobe divide, ut imperes (regnes) – rozdeľuj, aby si mohol vládnuť, s Ľudovítom XI.

Zverejnené v máji 2003.

Divide et impera [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/divide-et-impera