Dijálá

Text hesla

Dijálá, arabsky Nahr Diyálá, perzsky Sírván, kurdsky Sîrwan — rieka v západnom Iráne a severovýchodnom Iraku, ľavostranný prítok rieky Tigris; dĺžka 440 km, plocha povodia 32 600 km2, priemerný ročný prietok 130 m3/s. Pramení na území Iránu v pohorí Zagros v blízkosti mesta Hamadán, na dolnom toku preteká Mezopotámskou nížinou, na území Iraku ústi deltou do Tigrisu južne od Bagdadu. Využíva sa na zavlažovanie. Na dolnom toku je čiastočne splavná.

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 16. novembra 2022.

Dijálá [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dijala