dievocké ľudové piesne

Text hesla

dievocké ľudové piesne — nerovnorodá skupina lyrických ľudových piesní zobrazujúcich životné postoje, problémy a očakávania dospievajúcich dievčat (dievok). Dievocké ľudové piesne sú tematicky rôznorodé, k hlavným okruhom patria sociálne vyhrotené vzťahy (chudobné dievča zaznávané bohatšími dievkami, mládencami a ich matkami) a na druhej strane chudoba spájaná s krásou, úprimnosťou, pracovitosťou a pod., čiastočne sa prekrývajú s ľúbostnými, rodinnými a i. piesňami. Hudobná zložka je nevyhranená, texty sú poprepájané nápevmi odlišných štýlov a i. piesňových žánrov (trávnice, svadobné piesne). Dievocké ľudové piesne dodnes patria k živým folklórnym prejavom.

Zverejnené v máji 2003.

Dievocké ľudové piesne [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dievocke-ludove-piesne