dievocká rozlúčka

Text hesla

dievocká rozlúčka — v slovenskom zvykosloví predsvadobná obyčaj v predvečer sobáša alebo tesne pred ním potvrdzujúca vylúčenie nevesty zo spoločenstva slobodných dievčat. Dievocká rozlúčka mala vážny, obradný priebeh, spievali sa na nej piesne s motívmi rozlúčky, ktoré vyvolávali plač nevesty; súčasne sa pripravovali obradové predmety (svadobný veniec, pierka a pod.). Dnes sa zriedkavo zachováva pôvodný zmysel dievockej rozlúčky, stretnutie dievčat je zamerané najmä na pomoc pri príprave svadby.

Zverejnené v máji 2003.

Dievocká rozlúčka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dievocka-rozlucka