dievča

Text hesla

dievča — nedospelá alebo dospievajúca osoba ženského pohlavia. V tradičnom dedinskom spoločenstve bol v minulosti za dolnú hranicu dospievania dievčaťa považovaný čas ukončenia školskej dochádzky (9 – 10 rokov), za hornú hranicu vstup do manželstva (vo veku 15 – 18 rokov, príp. i skôr).

Dospievajúcemu dievčaťu, dievke, bola v spoločnosti na rozdiel od úlohy mládenca prisudzovaná pasivita a ústupčivosť voči druhému pohlaviu a väčšia poslušnosť voči rodičom, najmä pri ich rozhodovaní o budúcom partnerovi. Očakávané a schvaľované kontakty dievok s mládencami sa uskutočňovali pri rôznych spoločenských a pracovných príležitostiach (zábavy, svadby, páračky a pod.). Znaky dievoctva sa odrážali v bežnom i vo sviatočnom odeve (→ dievčenský ľudový odev).

Text hesla

dievča — nedospelá alebo dospievajúca osoba ženského pohlavia. V tradičnom dedinskom spoločenstve bol v minulosti za dolnú hranicu dospievania dievčaťa považovaný čas ukončenia školskej dochádzky (9 – 10 rokov), za hornú hranicu vstup do manželstva (vo veku 15 – 18 rokov, príp. i skôr).

Dospievajúcemu dievčaťu, dievke, bola v spoločnosti na rozdiel od úlohy mládenca prisudzovaná pasivita a ústupčivosť voči druhému pohlaviu a väčšia poslušnosť voči rodičom, najmä pri ich rozhodovaní o budúcom partnerovi. Očakávané a schvaľované kontakty dievok s mládencami sa uskutočňovali pri rôznych spoločenských a pracovných príležitostiach (zábavy, svadby, páračky a pod.). Znaky dievoctva sa odrážali v bežnom i vo sviatočnom odeve (→ dievčenský ľudový odev).

Zverejnené v máji 2003.

Dievča [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-13]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dievca