Diet

Text hesla

Diet — najvyšší zákonodarný orgán (parlament) v Japonsku.

Text hesla

Diet — najvyšší zákonodarný orgán (parlament) v Japonsku.

Zverejnené v máji 2003.

citácia

Diet [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-12-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/diet