dies

Text hesla

dies [dijés; lat.] — deň; dies ad quem — končiaca lehota, do dňa; dies a quo — začiatočná lehota, odo dňa; dies ater — čierny, nešťastný deň; dies natalis — deň narodenia; dies nefasti — v rímskom kalendári dni, v ktorých sa nesmeli konať žiadne štátne úkony (zhromaždenia ľudu, schôdze senátu) ani závažné právne (obchody) alebo náboženské úkony; dies officiosus — úradný deň.

Zverejnené v máji 2003.

Dies [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dies