didaktické testy

Text hesla

didaktické testy — zisťovanie učebných výsledkov pomocou štandardizovaných alebo neštandardizovaných súborov otázok a úloh.

Text hesla

didaktické testy — zisťovanie učebných výsledkov pomocou štandardizovaných alebo neštandardizovaných súborov otázok a úloh.

Zverejnené v máji 2003.

citácia

Didaktické testy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/didakticke-testy