diamantovanie

Popis ilustrácie

Neskorogotické diamantovanie na drieku stĺpa, 1492 – 1507, Collegium Maius, Krakov

Text hesla

diamantovanie [gr. > fr.] — dekoratívna úprava čiel kamenných kvádrov obkladu do štvorbokých ihlanov predstupujúcich pred líce muriva. Diamantovanie sa používalo najmä v renesančnej a barokovej palácovej architektúre. Podľa tvaru úpravy sa rozoznáva ihlanovité, valbové, zrkadlové, príp. pozitívne a negatívne diamantovanie (vystupujúci a zapustený ihlan). Diamantovanie sa môže robiť v plastickej rustike (→ bosáž) alebo výtvarnou technikou sgrafita, kedy je dvojrozmerné (stvárnené v ploche).

Zverejnené v máji 2003.

Diamantovanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/diamantovanie