diacetylén

Text hesla

diacetylén [gr. + lat.], buta-1,3-diín, biacetylén, HC≡C–C≡CH — štvoruhlíkatý nenasýtený uhľovodík s dvoma trojitými väzbami. Bezfarebný horľavý plyn, ktorý sa spontánne vznecuje pri styku s vlhkými soľami striebra; teplota topenia −35 °C, teplota varu 9,3 °C. Diacetylén ľahko polymerizuje a je veľmi reaktívny. Perspektívny medziprodukt organických syntéz.

Zverejnené v máji 2003.

Diacetylén [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/diacetylen