diabetický

Text hesla

diabetický [gr.] — vzťahujúci sa na cukrovku; určený pre chorých na cukrovku.

Text hesla

diabetický [gr.] — vzťahujúci sa na cukrovku; určený pre chorých na cukrovku.

Zverejnené v máji 2003.

citácia

Diabetický [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/diabeticky