dhjánibuddha

Text hesla

dhjánibuddha [sanskrit] — pätica transcendentných buddhov (Amitábha, Amóghasiddhi, Akšóbhja, Ratnasambhava, Vairóčana), ktorí symbolizujú rozličné stránky osvieteného vedomia. Pri rozjímaní bývajú rozlišovaní, hoci sú v podstate prejavmi jediného buddhovského princípu.

Zverejnené v máji 2003.

Dhjánibuddha [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dhjanibuddha