dezorganizácia

Text hesla

dezorganizácia [fr. + gr.] — rozpad, hrubé narušenie organizácie, neporiadok v organizácii; zmätok, chaos.

Text hesla

dezorganizácia [fr. + gr.] — rozpad, hrubé narušenie organizácie, neporiadok v organizácii; zmätok, chaos.

Zverejnené v máji 2003.

Dezorganizácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dezorganizacia