dévadásí

Text hesla

dévadásí [sanskrit] — juhoindické hinduistické chrámové tanečnice, ale aj prostitútky pre bohatých pútnikov a priaznivcov chrámu. Prvé zmienky o ich existencii pochádzajú zo 7. stor. V súčasnosti bola inštitúcia dévadásí oficiálne zrušená.

Zverejnené v máji 2003.

Dévadásí [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/devadasi