desať rán egyptských

Text hesla

desať rán egyptských — podľa Biblie (2 M 7 – 12) tresty zoslané Bohom na Egypt, keď egyptský faraón neposlúchol Boží príkaz a ani na opakovanú Mojžišovu výzvu nechcel prepustiť Izraelitov z otroctva: 1. premena vody na krv, 2. veľké rozmnoženie žiab, 3. rozmnoženie komárov (moskytov), 4. záplava ovadov, 5. mor dobytka, 6. všetci Egypťania pokrytí vredmi, 7. krupobitie sprevádzané búrkami, 8. mračná kobyliek, 9. tma v celej krajine, 10. pozabíjanie egyptských prvorodencov (ľudí aj zvierat) anjelom smrti.

Zverejnené v máji 2003.

Desať rán egyptských [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/desat-ran-egyptskych