Derwent

Text hesla

Derwent [-ruent] — rieka v Spojenom kráľovstve v strednom Anglicku, prítok rieky Trent; dĺžka 100 km. Pramení v Penninských vrchoch. Na hornom toku je vodárenská nádrž na zásobovanie miest Nottingham, Leicester a Sheffield.

Zverejnené v máji 2003.

Derwent [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/derwent-2