Derwent

Text hesla

Derwent [-ruent] — rieka v Spojenom kráľovstve v severnom Anglicku, ľavostranný prítok rieky Ouse; dĺžka 92 km. Pramení v pahorkatine North York Moors, tečie plytkou a širokou dolinou, do Ouse vteká v blízkosti jej ústia do Severného mora.

Zverejnené v máji 2003.

Derwent [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/derwent-0