dervišské rády

Text hesla

dervišské rády — islamské mystické bratstvá dervišov, ktorí sa v rádových domoch a útulkoch na svojej celoživotnej ceste za poznaním venovali pod vedením predstavených a zároveň učiteľov (arabsky šajch, pír) duchovným a extatickým cvičeniam, meditácii a sebazdokonaľovaniu. Dervišské rády nie je možné stotožňovať s kresťanskými rádmi.

Text hesla

dervišské rády — islamské mystické bratstvá dervišov, ktorí sa v rádových domoch a útulkoch na svojej celoživotnej ceste za poznaním venovali pod vedením predstavených a zároveň učiteľov (arabsky šajch, pír) duchovným a extatickým cvičeniam, meditácii a sebazdokonaľovaniu. Dervišské rády nie je možné stotožňovať s kresťanskými rádmi.

Zverejnené v máji 2003.

citácia

Dervišské rády [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-09-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dervisske-rady