dentícia

Text hesla

dentícia [lat.] — prerezávanie (erupcia) zubov; → chrup.

Text hesla

dentícia [lat.] — prerezávanie (erupcia) zubov; → chrup.

Zverejnené v máji 2003.

citácia

Dentícia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/denticia