demikát

Text hesla

demikát [rum.] — bryndzová polievka. Bola typická pre horské oblasti Slovenska s rozvinutým chovom oviec. Jej príprava spočívala v rozvarení bryndze vo vode s následným zahustením a dochutením. V iných oblastiach Slovenska pripravujú demikát z kravského tvarohu alebo zo syra, niekedy i s pridaním rasce a chleba.

Zverejnené v máji 2003.

Demikát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/demikat