Delaware

Text hesla

Delaware, Delaware River — rieka vo východnej časti USA; dĺžka 454 km, plocha povodia 35 070 km2, priemerný ročný prietok 350 m3/s, maximálny prietok 9 000 m3/s, minimálny prietok 35 m3/s. Vzniká sútokom riek West Branch a East Branch, prameniacich v pohorí Catskill, preteká Apalačskými vrchmi, ústi estuárom do zálivu Delaware Bay (Atlantický oceán). Hlavné prítoky: Lehigh, Neversink.

Rieka sa využíva energeticky a prostredníctvom prieplavu Delaware and Raritan Canal ako zdroj vody pre aglomeráciu New Jersey. Je splavná 210 km od ústia po miesto dosahu prílivovej vlny – po mesto Easton, pre námorné lode je prístupná po Philadelphiu. Prieplavom Chesapeake and Delaware Canal je spojená s Chesapeackou zátokou. Významné mestá na rieke: Trenton, Philadelphia, Wilmington.

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 22. novembra 2022.

Delaware [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/delaware