dekúria

Text hesla

dekúria, lat. decuria — najmenšia jednotka jazdy v rímskom vojsku zložená z desiatich mužov (desiatka; z lat. decem = desať).

Text hesla

dekúria, lat. decuria — najmenšia jednotka jazdy v rímskom vojsku zložená z desiatich mužov (desiatka; z lat. decem = desať).

Zverejnené v máji 2003.

citácia

Dekúria [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dekuria