deklamačný verš

Text hesla

deklamačný verš — typ verša, ktorý je podriadený syntaktickému a hovorovému členeniu (teda nie rytmickému, z ktorého sa zvykne vymykať). Môže byť stopovo orientovaný, napr. stichický, t. j. nestrofický, napr. u P. O. Hviezdoslava (Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský a i.), alebo voľný, t. j. premenlivý v počte slabík a veršov – napr. verš predstaviteľov poézie slovenského nadrealizmu (R. Fabry, Š. Žáry, V. Reisel a i.) alebo verš moderných básnikov (M. Válek, J. Stacho a i.).

Text hesla

deklamačný verš — typ verša, ktorý je podriadený syntaktickému a hovorovému členeniu (teda nie rytmickému, z ktorého sa zvykne vymykať). Môže byť stopovo orientovaný, napr. stichický, t. j. nestrofický, napr. u P. O. Hviezdoslava (Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský a i.), alebo voľný, t. j. premenlivý v počte slabík a veršov – napr. verš predstaviteľov poézie slovenského nadrealizmu (R. Fabry, Š. Žáry, V. Reisel a i.) alebo verš moderných básnikov (M. Válek, J. Stacho a i.).

Zverejnené v máji 2003.

Deklamačný verš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/deklamacny-vers