dej

Text hesla

dej [tur.] — titul osmanských miestodržiteľov v Alžírsku. Predstavitelia miestnej vlády ho používali v rokoch 1671 – 1830 až do začiatku francúzskej okupácie Alžírska.

Text hesla

dej [tur.] — titul osmanských miestodržiteľov v Alžírsku. Predstavitelia miestnej vlády ho používali v rokoch 1671 – 1830 až do začiatku francúzskej okupácie Alžírska.

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 20. októbra 2020.

Dej [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dej