deixa

Text hesla

deixa [gr.] — priame odkazovanie na objekty reality pomocou zámen (osobných alebo ukazovacích), prísloviek, prípadne aj vlastných mien.

Text hesla

deixa [gr.] — priame odkazovanie na objekty reality pomocou zámen (osobných alebo ukazovacích), prísloviek, prípadne aj vlastných mien.

Zverejnené v máji 2003.

citácia

Deixa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/deixa