dedo

Text hesla

dedo

1. otcov alebo matkin otec; lineárny predok druhej vzostupnej generácie. V spojení s predponami pra-, prapra- základ slovného vyjadrenia ďalších vzostupných generácií predkov;

2. všeobecné označenie starého muža.

Zverejnené v máji 2003.

Dedo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dedo